Schuldsaldo


De schuldsaldoverzekering van AXA: de ideale partner voor uw woonkrediet

Proficiat! U hebt - eindelijk - uw droomwoning gevonden. Nu nog uw hypothecair krediet afbetalen. Tijdens de lange afbetalingsperiode kan er echter veel gebeuren waardoor u uw financiële verplichtingen niet meer kan nakomen. Stel dat er wat gebeurt met een kostwinner.
 
U heeft de keuze tussen 2 formules, beide met flexibele premiebetaling en fiscale voordelen
 

100% beschermd: vóór, tijdens en na

Zorg daarom dat u een schuldsaldoverzekering afsluit bij AXA.
 

Veilige bescherming vóór

- U bent gratis en volledig beschermd tijdens de periode van maximaal 4 maanden tussen het verkoopcompromis en de ondertekening van de akte.
- Een minimum aan medische formaliteiten en niet teveel blabla. In de meeste gevallen volstaat een verklaring of het invullen van een eenvoudige vragenlijst. Tot een bedrag van 225.000 euro, volstaat het dat u 9 vragen beantwoordt indien u jonger bent dan 46 jaar (gewoonlijk worden een dertigtal vragen gesteld).
 

Veilige bescherming tijdens

De schuldsaldoverzekering dekt het openstaande saldo van een woonkrediet tot 100%. Als een verzekerde overlijdt vóór de volledige terugbetaling van zijn krediet, zorgt AXA ervoor dat de schuld geheel of gedeeltelijk wordt afgelost.
 

Nog meer bescherming, in alle omstandigheden.

Voor een volledige financiële bescherming in alle omstandigheden stelt AXA u, als aanvulling op de Schuldsaldoverzekering, twee extra dekkingen voor.
 1. De bijkomende dekking in geval van invaliditeit
  Plotse arbeidsongeschiktheid brengt het gezinsbudget vaak uit evenwicht. De kosten voor het gezinsonderhoud, en meer in het bijzonder de terugbetaling van een woonkrediet, worden snel een te zware last om te dragen.
   
  Dankzij deze bijkomende dekking, kunt u uw financiële situatie veiligstellen. In geval van invaliditeit ten gevolge van een ziekte of een ongeval, geniet u immers:
  • vrijstelling van premiebetaling voor uw Schuldsaldoverzekering;
  • een rente die een verlies door arbeidsongeschiktheid vergoedt, zodat u uw woonkrediet ook tijdens uw invaliditeit kunt blijven betalen.
   
  Uw voordelen:
  • De dekking komt tussen vanaf een invaliditeit van 25%, en wordt proportioneel de invaliditeitsgraad toegekend.
  • Hij treedt heel snel in werking (de carenztijd bedraagt amper 1 maand).
  • Bij het bepalen van de invaliditeitsgraad wordt zowel rekening gehouden met de fysiologische als de economische invaliditeit.
    
 2. De bijkomende dekking bij overlijden door een ongeval
  Niemand is hier ooit voldoende op voorbereid.
  Deze dekking voorziet de uitkering van een aanvullend kapitaal. Dit bedrag kan helpen om de begrafeniskosten of de erfenisrechten betalen, of het inkomensverlies ten gevolge van het overlijden op te vangen.

  Uw voordeel:
  Indien gewenst, kunt u het verzekerde kapitaal verdubbelen of verdrievoudigen.

Veilige bescherming na

Bij overlijden van de kredietnemer-verzekerde tijdens de looptijd van de lening gebeurt de uitbetaling aan de begunstigde. Meestal zijn dit de echtgenoot, kinderen of andere bloedverwanten OF rechtstreeks de schuldeiser. De keuze van de begunstigde bepaalt ook de fiscale aftrekbaarheid van premies.
                                                      
*Tevens de mogelijkheid andere maatschappijen te consulteren*

Een verstandige keuze voor uw autoverzekering

 

een palet dekkingen voor elke dag.

Comfort Personen: Verzekering tegen lichamelijke ongevallen

Dekking burgerlijke aansprakelijkheid Privé-Leven: zeer nuttig!

De schuldsaldoverzekering van AXA: de ideale partner voor uw woonkrediet

Beter voorkomen dan genezen!

KMO

 

 

Professioneel financieel advies in een paar klikken!