Verzekeringen


Auto
Brand
Lichamelijke ongevallen
Prive - Leven
Schuldsaldo
Preventie
Reisverzekering
Rechtsbijstand
 
Berekenen autoverzekering

 

 

Comfort Personen: Verzekering tegen lichamelijke ongevallen

Deze verzekering voorziet in een financiële tegemoetkoming wanneer de verzekerde een lichamelijk ongeval overkomt in de uitoefening van zijn beroep of in de loop van zijn privé-leven. Er wordt een bedrag uitgekeerd aan de verzekerde zelf of aan de aangeduide begunstigden. Behalve voor medische kosten zijn deze bedragen cumuleerbaar met andere vergoedingen.


Twee basisformules:
 
Formule 24/24 
voor iedereen toegankelijk, ongeacht zijn of haar beroepsstatuut
dekking voor ongevallen in privé-leven en ongevallen tijdens beroepsactiviteit

Formule 'Privé-leven'
voorbehouden voor personen met een arbeidscontract; dus niet voor zelfstandigen en personen zonder beroep.
dekking voor ongevallen in privé-leven


Voor wie?
Voor iedere persoon van meer dan 5 jaar en ten hoogste 60 jaar op het ogenblik van het afsluiten van het contract.
 

Verzekerd bedrag
Kan - binnen zekere grenzen - bepaald worden door de verzekeringsnemer.
De verzekerde bedragen moeten in verhouding blijven met de inkomsten en de familiale situatie van de betrokkene.

 

 
   
 
© Copyright 2008 Rino De Notarpietro - Webdesign by CorpaTech